Booking online
Ngày Thường: 3.000.000đ - Cuối Tuần: 3.500.000đ - Lễ Tết: 4.500.000đ (3 phòng ngủ, có thể ở tối đa 10 người)